Kindle Fire Coupon Kindle Fire Coupon 2012 Kindle DX Coupon 2012 Kindle Fire 2 Coupon Amazon Coupon Codes 2012 Kindle DX Coupon PlayStation Vita Coupon kindle touch coupon amazon coupon code kindle dx coupon kindle touch discount coupon kindle touch coupon 2012 logitech g27 coupon 2012 amazon discount codes

Сул орон тооны зар

Одоогоор сул орон тоо байхгүй байна…

2019 оны 06 сарын 07 өдөр УБЕГ-ын даргын тушаалаар Э.Отгон иргэний бүртгэлийн улсын бүртгэгчээр томилогдов.

2019 оны 4 сарын 3 өдөр

Сүхбаатар аймгийн Иргэний бүртгэлийн улсын бүртгэгчийн албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна. 

2019 оны 03 сарын 15 өдөр УБЕГ-ын даргын тушаалаар Б.Ишлхам Уулбаян сумын улсын бүртгэгчээр томилогдов.

2019 оны 2 сарын 2 өдөр

Уулбаян сумын улсын бүртгэгчийн албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна. 

2018 оны 3 сарын 1 өдөр УБЕГ-ын даргын тушаалаар Ч.Батгэрэл Эрдэнэцагаан сумын улсын бүртгэгчээр томилогдов.

2018 оны 2 сарын 1 өдөр

Эрдэнэцагаан сумын улсын бүртгэгчийн албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.

2018 оны 1 сарын 24 өдөр УБЕГ-ын даргын тушаалаар Б.Одонзул Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгчээр томилогдов.

2018 оны 1 сарын 5 өдөр

Сүхбаатар аймгийн эд хөрөнгийн улсын бүртгэгчийн албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.


2018 оны 1 сарын 24 өдөр УБЕГ-ын даргын тушаалаар Х.Ганзориг Онгон сумын улсын бүртгэгчээр томилогдов.

2018 оны 1 сарын 5 өдөр

Онгон сумын улсын бүртгэгчийн албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.

© 2020 СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. /