Kindle Fire Coupon Kindle Fire Coupon 2012 Kindle DX Coupon 2012 Kindle Fire 2 Coupon Amazon Coupon Codes 2012 Kindle DX Coupon PlayStation Vita Coupon kindle touch coupon amazon coupon code kindle dx coupon kindle touch discount coupon kindle touch coupon 2012 logitech g27 coupon 2012 amazon discount codes

Иргэний цахим үнэмлэх

Иргэний бүртгэлийн тухай хуульд заасны дагуу Монгол Улсын иргэний үнэмлэх нь тус улсын иргэн мөн болохыг батлан гэрчлэх баримт мөн. Монгол Улсын иргэний үнэмлэхийг 16 нас хүрсэн иргэнд шинээр, 25,45 нас хүрсэн иргэнд хугацааг шинээр сольж олгоно. Иргэний үнэмлэхийг ямар нэг хэлбэрээр гэмтээх, бусдад барьцаалж өгөх, бусдын үнэмлэхийг барьцаалж авах болон ашиглахыг хуулиар хориглоно.

А. 16 НАС ХҮРСЭН ХҮН ШИНЭЭР ИРГЭНИЙ ЦАХИМ ҮНЭМЛЭХ АВАХ

 • Төрсний гэрчилгээ
 • Эцэг /эх/-ийн иргэний үнэмлэх
 • 16 нас хүрсэнээс хойш 30 хоногийн дотор бүртгүүлнэ
 • Үйчилгээний үнэ -18300

Биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлд бүртгүүлэхдээ эзэн заавал өөрийн биеэр оршин суугаа  газрын сум, дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэст хандана.

Б. ИРГЭНИЙ ЦАХИМ ҮНЭМЛЭХ ДАХИН АВАХАД

 • Сумын бүртгэлийн  хэлтэст очиж, иргэний үнэмлэх дахин авах өргөдлийн маягт авч бөглөнө.
 • 2% цээж зураг
 • Торгууль төлсөн баримт /хаясан үрэгдүүлсэн, гэмтээсэн/
 • Төлбөр төлсөн баримт

В. ИРГЭНИЙ ЦАХИМ ҮНЭМЛЭХ СУНГАЛТ

 • Насанд хүрсэн 25, 45 хүн 30 хоногийн дотор бүртгүүлнэ.
 • Төлбөр төлсөн баримт
 • Аймаг, сумынхаа бүртгэлийн хэлтэст биечлэн очиж зургаа  шинээр авхуулан, хурууны хээгээ өгнө.

Г. ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ ОГТ АВЧ БАЙГААГҮЙ ИРГЭНД ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ ШИНЭЭР ОЛГОХ

 • Хүсэлт /дахин олголтын маягт сумаасаа авах/
 • Иргэний паспорт / улаан /
 • Оршин суугаа багийн хаягийн бүртгэлийн тодорхойлолт
 • Шаардлагатай тохиолдолд бусад нотлох баримт бичиг
 • Үнэ -18300
Биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлд бүртгүүлэхдээ эзэн заавал өөрийн биеэр оршин суугаа  газрынхаа сум, дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэст хандана.
© 2020 СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. /