Kindle Fire Coupon Kindle Fire Coupon 2012 Kindle DX Coupon 2012 Kindle Fire 2 Coupon Amazon Coupon Codes 2012 Kindle DX Coupon PlayStation Vita Coupon kindle touch coupon amazon coupon code kindle dx coupon kindle touch discount coupon kindle touch coupon 2012 logitech g27 coupon 2012 amazon discount codes

Нас барсны бүртгэл

Иргэний нас барсныг суурин газарт 5 хоног, орон нутагт 10 хоногийн дотор оршин суугаа газрын улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлнэ.

 Иргэн таны бүрдүүлэх баримт бичиг:

  • Нас барсан тухай эмнэлгийн магадлагаа, нас барагчийг оршуулсан тухай тодорхойлолт
  • Тухайн иргэнийг нас барсан тухай зарласан шүүхийн шийдвэр буюу  түүний хуулбар
  • Нас барсан шалтгааны талаар гарсан шүүх эмнэлгийн дүгнэлт
  • Иргэний үнэмлэх./Нас барсан иргэний болон нас барагчийг бүртгүүлэхээр ирсэн иргэний/
Бүртгүүлэхээр ирэх иргэн иргэний үнэмлэхтэйгээ  өөрийн оршин суугаа  газрын сум, дүүргийн улсын бүртгэлийн байгууллагад хандана.

 

© 2020 СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. /