Kindle Fire Coupon Kindle Fire Coupon 2012 Kindle DX Coupon 2012 Kindle Fire 2 Coupon Amazon Coupon Codes 2012 Kindle DX Coupon PlayStation Vita Coupon kindle touch coupon amazon coupon code kindle dx coupon kindle touch discount coupon kindle touch coupon 2012 logitech g27 coupon 2012 amazon discount codes

Хувийн хэргээс холбогдох баримтын ХУУЛБАР олгоход бүрдүүлэх баримт бичиг

Хувийн хэргээс холбогдох баримтын ХУУЛБАР олгоход бүрдүүлэх баримт бичиг

Байгууллагын хувьд:

  • Тухайн хуулийн этгээдийн албан бичиг /Улсын бүртгэлийн төв архивт хандана. Үйлчилгээний III байрны 1 давхарт хүсэлтээ өгнө/
  • Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

Иргэний хувьд:

  • Хүсэлт
  • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
  • Нотлох баримт / ААН-н гэрчилгээний хуулбар, г.м./

Хураамж: нэг нүүр хуудас нь 500 төгрөг
Хугацаа: ажлын 1 хоногт олгоно.
Жич: Бусад этгээдээр төлөөлүүлж байгаа бол итгэмжлэл хавсаргана.
Хуулийн этгээдийн мэдээллийн сангаас Лавлагаа олгоход бүрдүүлэх баримт бичиг
Байгууллагын хувьд:

  • Албан бичиг
  • Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

Иргэний хувьд:

  • Хүсэлт
  • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
  • Нотлох баримт /хөдөлмөрийн дэвтэр, ААН-н гэрчилгээний хуулбар, г.м./

Хураамж: 5000 төгрөг
Хугацаа: ажлын 3 хоногт олгоно.
Жич: Бусад этгээдээр төлөөлүүлж байгаа бол итгэмжлэл хавсаргана.

© 2020 СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. /