Kindle Fire Coupon Kindle Fire Coupon 2012 Kindle DX Coupon 2012 Kindle Fire 2 Coupon Amazon Coupon Codes 2012 Kindle DX Coupon PlayStation Vita Coupon kindle touch coupon amazon coupon code kindle dx coupon kindle touch discount coupon kindle touch coupon 2012 logitech g27 coupon 2012 amazon discount codes

Хуулийн этгээд татан буугдсаныг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

1 Өдөр тутмын сонинд зарлуулах Өдөр тутмын сонинд татан буугдсан тухай зарлуулснаас хойш 2 сараас дээш хугацаа өнгөрсний дараа дараах материалыг бүрдүүлж ХЭБГ-т хандана. Зарлуулсан сонинг эх хувиар авч ирнэ.
2 УБ-06 маягт бөглөх
/тамга тэмдгээ дарах, 1 хувь/
www.burtgel.gov.mn/service/  хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой.
3 Үүсгэн байгуулагчид, эрх бүхий этгээдийн  шийдвэр /1хувь/
  • Компанийн хувьд хувьцаа эзэмшигчдийн, ТББ, Сангийн хувьд Удирдах зөвлөлийн, Хоршоо, Нөхөрлөл, Үйлдвэрчний эвлэлийн хувьд бүх гишүүдийн шийдвэр байх
  • Салбарын хувьд үүсгэн байгуулагч хуулийн этгээдийн шийдвэр
  • Гадаадын компаний төлөөлөгчдийн газрын хувьд үүсгэн байгуулагч хуулийн этгээдийн шийдвэр
  • Төрийн байгууллагын хувьд эрх бүхий байгууллагын шийдвэр /тогтоол, тушаал/
  • Шийдвэртээ ямар шалтгаанаар татан буугдаж байгаагаа тусгаж, эрх бүхий этгээдүүд гарын үсгээ зурж, тамга тэмдгээ дарна
4 Санхүүгийн хаалтын тайлан /Төлөөлөгчийн газраас бусад хуулийн этгээд бүрдүүлнэ/ Харьяа дүүргийн Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн тамга дарж , баталгаажуулсан байх
5 Татварын байцаагчын акт /тодорхойлолт, илтгэх хуудас/ Харьяа дүүргийн Татварын хэлтсийн улсын байцаагаар шалгуулсан акт
6 Татварын хасалтын карт /ТБ-05 маягт 2 хувь/ Татварын байгууллагаас авна Татварын улсын байцаагчийн гарын үсэг, тамгатай байх
7 Тамга/тэмдэг/-аа хураалгахыг хүссэн албан бичиг  /1 хувь/, тамга, тэмдгийн хамт авч ирнэ Тамга /тэмдэг/ хураалгах хүсэлт бүхий албан бичгээ тамга /тэмдэг/-ийн хамт улсын бүртгэгчид өгнө
8 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ эх хувь Гээгдүүлсэн бол энэ тухайгаа хуулийн этгээдийн нэр, регистрийн дугаараар сонинд зарлуулсан байх /сонингийн эх хувь/
9 ШШГЕГ-аас  лавлагаа Өр, төлбөртэй эсэх лавлагаа авч ирнэ
10 Улсын тэмдэгтийн хураамж  төлсөн баримт дансанд тушаасан баримтаа авч ирэх
Шашны байгууллагын хувьд Монгол Улсын хууль тогтоомж зөрчигдсөн нь шүүхээр тогтоогдсон тохиолдолд зөвшөөрөл олгосон байгууллага /ИТХ/ тухайн сүм хийдийн үйл ажиллагааг зогсоох тухай шийдвэрийг ирүүлэх
© 2020 СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. /