Kindle Fire Coupon Kindle Fire Coupon 2012 Kindle DX Coupon 2012 Kindle Fire 2 Coupon Amazon Coupon Codes 2012 Kindle DX Coupon PlayStation Vita Coupon kindle touch coupon amazon coupon code kindle dx coupon kindle touch discount coupon kindle touch coupon 2012 logitech g27 coupon 2012 amazon discount codes

Итгэмжлэгдсэн ажилтаны онлайн сургалт зохион байгууллаа.

Сүхбаатар аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсээс 2020.05.18-ны өдөр Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хууль, түүнтэй холбоотой хууль тогтоомжийг нэг мөр ойлгон хэрэгжүүлэх, санал авах өдөр сонгогчийн бүртгэлийг нягтлан шалгахтай холбоотой анхаарах асуудлуудын талаар Сүхбаатар аймгийн 13 сумдын улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтан нарт цахим сургалтыг зохион байгуулж, нэгдсэн удирдлагаар хангаж ажиллав. Уг сургалтаар ТЕГ-ын Сүхбаатар аймаг дахь хэлтсийн ахлах ажилтан, хошууч Б.Баярсайхан НУУЦЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ /үүрэг, хариуцлага/ талаар заавар зөвлөгөө өглөө.

Filed in: Мэдээ мэдээлэл
© 2020 СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. /