Kindle Fire Coupon Kindle Fire Coupon 2012 Kindle DX Coupon 2012 Kindle Fire 2 Coupon Amazon Coupon Codes 2012 Kindle DX Coupon PlayStation Vita Coupon kindle touch coupon amazon coupon code kindle dx coupon kindle touch discount coupon kindle touch coupon 2012 logitech g27 coupon 2012 amazon discount codes
Төсвийн гүйцэтгэлийн 10-р сарын мэдээ. 2020 он
Төсвийн гүйцэтгэлийн 10-р сарын мэдээ. 2020 он

Төсвийн гүйцэтгэлийн 10-р сарын мэдээ. 2020 он

Ариутгал халдваргүйжүүлэлт  хийлээ.

Ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийлээ.

Улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтны сургалт 2020 оны 06 сарын 14-15 нд зохион байгуулахтай холбогдуулан итгэмжлэгдсэн ажилтнуудын аюулгүй байдлыг хангаж сургалтын зааланд ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийлээ.

Төсвийн гүйцэтгэлийн 9-р сарын мэдээ. 2020 он

Төсвийн гүйцэтгэлийн 9-р сарын мэдээ. 2020 он

2020 оны 9-р сарын статистик тоон мэдээ.

2020 оны 9-р сарын статистик тоон мэдээ.

Итгэмжлэгдсэн ажилтануудад хууль эрх зүйн цахим сургалт зохион байгууллаа.

Итгэмжлэгдсэн ажилтануудад хууль эрх зүйн цахим сургалт зохион байгууллаа.

Сүхбаатар аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь аймгийн Тагнуулын газартай хамтран Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн 15-р тойргийн 67 хэсгийн хороодод ажиллах улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад зориулсан… Read more »

Төсвийн гүйцэтгэлийн 8-р сарын мэдээ. 2020 он

Төсвийн гүйцэтгэлийн 8-р сарын мэдээ. 2020 он

2020 оны 8-р сарын статистик тоон мэдээ.

2020 оны 8-р сарын статистик тоон мэдээ.

Төсвийн гүйцэтгэлийн 7-р сарын мэдээ. 2020 он

Төсвийн гүйцэтгэлийн 7-р сарын мэдээ. 2020 он

2020 оны 7-р сарын статистик тоон мэдээ.

2020 оны 7-р сарын статистик тоон мэдээ.

Төсвийн гүйцэтгэлийн 6-р сарын мэдээ. 2020 он

Төсвийн гүйцэтгэлийн 6-р сарын мэдээ. 2020 он

© 2020 СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. /